Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu

367

Mestská časť Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať vo štvrtok 26. januára v čase od 14.00 do 16.00 hod. v Obecnom dome na Alstrovej ulici. Na poradňu sa môžete objednať na e-mailovej adrese starosta@raca.sk alebo na telefónnom čísle 02/ 49 11 24 81.

Právne poradenstvo sa týka hlavne oblastí rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie. Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade vždy každý prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.

Zdroj: MČ Rača