Rača sa pustila do rekonštrukcie chodníkov na Detvianskej

921

Mestská časť Rača začala s kompletnou rekonštrukciou chodníkov po oboch stranách Detvianskej ulice. Oprava zahŕňa výmenu asfaltu za dlažbu, debarierizáciu chodníkov a priechodu, výmenu obrubníkov a úpravu okolia stromov vrátane vodopriepustného pochôdzneho povrchu.

Rekonštrukcia chodníkov prispeje k celkovej úprave kľúčového verejného priestoru v Rači a zlepší podmienky pre chodcov.

Počas rekonštrukcie a rovnako aj po jej skončení bude obmedzené parkovanie na chodníku. Ukončenie prác sa očakáva na prelome mesiacov august a september 2020.

Zdroj: Rača