Račianska tržnica je vynovená. Pribudla nová výsadba a fasáda dostala nový náter

956

Rača zveľaďuje Račiansku tržnicu a jej okolie.

V rámci práce s verejnými priestormi sa Rača snaží zlepšovať aj okolie budov v správe mestskej časti. Medzi tieto miesta patrí aj Račianska tržnica pri nedávno rekonštruovanej časti Detvianskej ulice. V rámci obnovy Račianska tržnice a jej okolia tak pribudla nová výsadba, fasáda dostala nový náter, dopravné ostrovčeky pred ňou sa dočkali nového povrchu i výsadby.

„V týchto neľahkých časoch je ešte dôležitejšie, aby samosprávy pomáhali drobným podnikateľom užívajúcich priestory jej budov. Verím, že sme týmito počinmi prispeli k zvýšeniu atraktivity a návštevnosti trhoviska,“ dodáva vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy Matúš Čupka.

Zdroj: MČ Rača