Realizácia projektovej dokumentácie na modernizáciu a rekonštrukciu budovy ZŠ v obci Lozorno

765

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Realizácia projektovej dokumentácie na modernizáciu a rekonštrukciu budovy ZŠ v obci Lozorno.

Finančné náklady predstavujú náklady na:

  • realizáciu projektovej dokumentácie na dostavbu a modernizáciu budovy ZŠ v celkovej výške 88 876 € z vlastných zdrojov (projekt bol podporený a bude realizovaný v roku 2022 s podporou externých zdrojov)
  • realizáciu bezbariérového prístupu v rámci ZŠ vo výške 16 630 € (finančne podporený z dotácie)

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Malacky

Obec: Lozorno

Celkové výdavky projektu: 105 506 €

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia