Získajte dotáciu na realizáciu projektu, ktorý rozvíja podnikavosť a podnikateľské kompetencie

580

Pomôžte svojim projektom s rozvíjaním podnikavosti u žiakov a učiteľov. Získajte dotáciu na realizáciu vášho projektu.

Podnikatelia z celého Slovenska, zameriava sa váš biznis na podporu kompetencií potrebných pre 21. storočie? Pomôžte svojím projektom s rozvíjaním podnikavosti u žiakov a učiteľov a získajte na jeho realizáciu dotáciu!

Národné podnikateľské centrum podporí projekty, ktoré napríklad:

  • podnecujú k iniciatívnosti, angažovanosti
  • rozvíjajú mäkké zručnosti potrebné pre rýchlo meniaci sa trh práce budúcnosti
  • rozvíjajú tímovú spoluprácu, kritické myslenie a sebauvedomenie
  • inovatívnym spôsobom pracujú s rozvojom žiakov a učiteľov
  • nie sú primárne zamerané na finančnú a ekonomickú gramotnosť

Formou dotácie podporí Národné podnikateľské centrum tých z vás, ktorí sa svojimi projektami zameriavajú na rozvoj podnikavosti u žiakov MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ alebo učiteľov. Podporené projekty by mali svojimi aktivitami rozvíjať podnikavosť tak, ako ju definuje rámec EntreComp vydaný Európskou komisiou.

Ak si nie ste istí, čo je podnikavosť, inšpirujte sa článkami na webe Národného podnikateľského centra alebo si vypočujte podcasty Slovak Business Agency o podnikavosti na Spotify alebo Google Podcasts.

Viac o projekte nájdete na stránkach NPC.SK

Zdroj: NPC.sk