Rekonštrukcia mestskej knižnice v Modre pred rokom a dnes

2170

S podporou Fondu na podporu umenia Modra zrekonštruovala v roku 2020 centrálnu sálu knižnice. Pri rekonštrukcií knižnice boli nevyhnutné aj ďalšie investície, ktoré financovalo mesto. 

Druhá fáza rekonštrukcie je naplánovaná na tento rok a zrekonštruuje sa v nej oddelenie beletrie. Hlavným zámerom rekonštrukcie knižnice je zlepšiť estetické, interiérové a technické podmienky pre poskytovanie knižničných služieb, prilákať nových klientov a rozšíriť rady čitateľov a návštevníkov. Zámerom je vytvoriť modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu knižnicu s perspektívou prilákať a udržať si návštevníkov.

Autorom projektu rekonštrukcie knižnice je architekt Matúš Bišťan.

 Zdroj: Kultúrne centrum Modra; Foto: Lucia Mandincová a Nina Skalíková