Rekonštrukcia na Palisádach – zmeny v linkách 203, 207, 208, 147 a N47

1700

20. júla 2020 od začiatku dennej premávky bude z dôvodu rekonštrukcie komunikácie Palisády zriadená jednosmerná premávka v úseku od Hodžovho nám. po križovatku so Zochovou ul. v smere jazdy na Mudroňovu ul. Linka 208 nebude premávať. Linka 147 bude premávať na konečnú zastávku Zochova.

Dotknuté linky budú premávať nasledovne:

Linka 147 bude premávať na náhradnú konečnú zastávku „Zochova“ v smere Hodžovo nám.

V smere Hodžovo námestie (Zochova) po obslúžení zastávky „Šulekova“ v križovatke Šulekova – Palisády vpravo, kde obslúži zastávku „Partizánska“ v smere Zámocká, následne po obslúžení zastávky vľavo do Svoradovej ul., v križovatke ulíc Svoradova – Pilárikova vpravo, prejazdom ponad Staromestskú ul. kde obslúži náhradnú priebežnú zastávku „Zochova“ v smere Hodžovo nám. Následne vpravo v smere Hodžovo nám, v križovatke Staromestská – Suché mýto obratom vľavo do smeru Zochova a od zastávky „Zochova“ po riadnej trase.

V smere Búdková od zastávky „Zochova“ bezo zmeny.

Linka 203 bude premávať po okružnej trase KOLIBA – Karpatská – Hodžovo nám. – Palisády – BÚDKOVÁ – Hroboňova – Pražská – Štefánikova – Hodžovo nám. – Karpatská – KOLIBA

Linka 207 v smere Zimný štadión po obslúžení zastávky „Vozovňa Hroboňova“ na Lovinského ul. vľavo na Hroboňovu ul., kde obslúži zastávku „Vozovňa Hroboňova“, vpravo na Pražskú ul., kde obslúži zastávku „Hroboňova“ a „Sokolská“, následne priamo po Štefánikovej ul., kde obslúži zastávku „SAV“ a následne od zastávky „Hodžovo nám.“ po riadnej trase v smere Zimný štadión. V smere ŽST Železná studienka bezo zmeny.

Linka 208 nebude premávať.

Linka N47 v smere Hodžovo nám. po obslúžení zastávky „Vozovňa Hroboňova“ na Lovinského ul. vľavo na Hronoňovu ul., kde obslúži zastávku „Vozovňa Hroboňova“, vpravo na Pražskú ul., kde obslúži zastávku „Hroboňova“ a „Sokolská“, následne priamo po Štefánikovej ul., kde obslúži zastávku „SAV“ a následne priamo po Štefánikovej ul. a vľavo na zastávku „Hodžovo nám.“ V smere Valašská bezo zmeny.

Zastávky „Horský park“, „Búdková“, „Červený kríž“, „Jančova“, „Radvanská“, „Inovecká“, „Hrad“, „Zámocká“,„Partizánska“ a „Kozia“ v smere Hodžovo námestie nebudú počas výluky obsluhované. Zastávka „Šulekova“ bude obsluhovaná obojsmerne linkou 147.

Zdroj: Dopravný podnik