Rekonštrukcia Račianskeho mýta napreduje. Najvýznamnejšia časť bude hotová vo štvrtok

796

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislava dodržia sľúbený termín a už 2.9.2021 dokončia najvýznamnejšiu časť dočasnej rekonštrukcie križovatky na Račianskom mýte.

Cestujúcich čakajú rozšírené nástupiská doplnené o moderný označník MHD, ktorý uľahčí orientáciu pri presune medzi zastávkami. Ostrovček pre peších, smerujúcich na Šancovú ulicu, zväčšil DPB takmer dvojnásobne a vodiči budú môcť opäť využiť pravé odbočenie smerom do Rače. Križovatka je vybavená modernizovanou svetelnou signalizáciou a priechody pre chodcov sú debarierizované.

„Rekonštrukciu tohto dôležitého prestupného uzla sme už nemohli viac odkladať. Som preto rád, že sa väčšinu prác podarilo stihnúť načas a doprava bude od začiatku školského roka, kedy očakávame hustejšiu premávku, opäť bez obmedzení. Náš tím dokázal, že vie splniť aj takéto časovo a logisticky náročné úlohy,“ vyzdvihol prácu na križovatke Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB a.s.

V najbližších dňoch ešte DPB vykoná podbíjanie koľajníc a dokončí dopravné značenie. Prístrešky na zastávkach budú vzhľadom na dodacie lehoty osadené približne v polovici septembra.

V súvislosti s prácami v koľajisku sa cestujúci nasledujúci víkend (4. – 5. 9. 2021) musia pripraviť na poslednú výluku na Račianskej radiále, a to v úseku Blumentál – Depo Krasňany. V tomto čase opäť DPB zabezpečí náhradnú autobusovú linku X3.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava