Rekonštrukcia seneckej synagógy sa blíži do finále. Toto vás v nej čaká

798

V Galérii Labyrint v Mestskom kultúrnom stredisku sa konalo stretnutie o budúcnosti synagógy v Senci. Jej stavebná rekonštrukcia má trvať do konca roka 2021.

Bude nasledovať zariaďovanie interiéru, realizácia expozície židovskej kultúry s ťažiskom na územie Senca, jeho okolia a BSK a sfunkčnenie modernej prístavby, kde sú plánované vzdelávacie aktivity a komunitná záhrada. Expozícia na galériách a v rabínskej miestnosti by mala mať parametre svetových výstav 21. storočia, mala by byť moderná a s multimediálnymi možnosťami, aby zaujala všetky vekové kategórie.

Nález rituálneho kúpeľa Mikve a tiež historická pec budú zakonzervované, aby bola zachovaná ich hodnota aj pre budúce generácie. Synagóga bude krásne osvetlená a bude mať moderný informačný systém. Pribudnú tiež tehličky s menami rodín seneckej židovskej komunity.

BSK má záujem pripraviť tento projekt tak, aby sa v ňom mohli konať profesionálne koncerty vážnej či inej hudby. Nebude to priestor čisto len pre hudbu, ale vlastnosti budovy sú pre ňu podľa všetkého viac než vyhovujúce.

Zdroj: Senec