Rekonštrukcia strechy na MŠ Kalinčiakova a kanalizácie a sociálneho zariadenia na MŠ Sládkovičova v Modre

566

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia MŠ Kalinčiakova – strecha, MŠ Sládkovičova – kanalizácia, sociálne zariadenie.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Modra

Celkové výdavky projektu: 135 673 €

Rekonštrukcia kanalizácie