Rekonštrukcia Synagógy v Senci sa blíži do finále

1665

Bratislavský samosprávny kraj od roku 2018 rekonštruuje priestory seneckej synagógy a priľahlého areálu. Od toho času práce pokročili o riadny krok vpred. Novovznikajúca inštitúcia zriaďovaná župou dostane už aj svoj oficiálny názov Synagóga Senec – priestor pre kultúru.

Reštaurovaný kazetový strop v interiéri seneckej synagógy

Ambíciou Bratislavského samosprávneho kraj je po rekonštrukcii v synagóge vytvoriť centrum pre čo najširšie spektrum kultúrno-spoločenských, vzdelávacích aktivít, vrátane kreatívnych projektov, ktoré budú otvorené pre všetky záujmové, národnostné a vekové skupiny.

V budove synagógy momentálne prebieha dokončovanie povrchovej úpravy stropných nosníkov a kaziet, dokončuje sa elektroinštalácia a zabezpečovacie zariadenia. Je ukončená strešná konštrukcia vrátane hydroizolácie infopavilónu. V súčasnosti prebieha výroba oceľovej konštrukcie okien objektu synagógy, ktoré budú v dohľadnom čase osadené. V budove infopavilónu je ukončená montáž výplne okenných otvorov.

V najbližších dňoch sa začne aj s kompletnou revitalizáciou záhrady, ktorá bude obsahovať výsadbu zelene, parkovú úpravu a osadenie relaxačných prvkov. Menšie drevené pódium bude slúžiť pre rôzne komunitné podujatia, ktorým práve areál národnej kultúrnej pamiatky dodá nezameniteľnú atmosféru. Práce súvisiace s rekonštrukciou a vybavením priestorov mali byť dokončené už koncom roka 2020.

Okrem vyššie spomenutého, Bratislavský samosprávny kraj v synagóge momentálne pripravuje zriadenie expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského regiónu, ktorá bude autentickým miestom židovskej tradície so zachovanými archeologickými nálezmi pece a rituálneho očistného kúpeľa kúpeľa Mikve.

Vytvorenie takejto expozície bude významným kultúrnym prínosom, ktorý obohatí areál o autentický rituálny objekt in situ. Prispeje tak k jedinečnému rozšíreniu pestrej ponuky muzeálnych expozícií, ktorými už aj dnes župa disponuje.