Rekonštrukcia vodovodu v Modre

617

Od 21. apríla začne spoločnosť ATOPS s.r.o. s rekonštrukciou vodovodu na Trnavskej ulici v meste Modra na úseku od križovatiek s ulicami Karpatská a Partizánska. V úseku rátajte s dočasným dopravným obmedzením, na ktoré bude upozorňovať prenosné dopravné značenie.

Investor a realizátor stavebných prác by mal zabezpečiť vjazdy a vstupy na pozemky dotknuté stavbou. Práce na rekonštrukcii vodovodu by mali byť ukončené do 15. mája 2021.

„Prosíme obyvateľov dotknutej oblasti, aby dočasne parkovali na svojich pozemkoch.“ píše mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: Mesto Modra