Rekonštrukcie, oprava a budovanie mestských komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch v Modre

505

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcie, oprava a budovanie mestských komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Modra

Celkové výdavky projektu: 206 737 €

Nová parkovacia plocha v meste Modra