Revitalizácia detského ihriska v meste Pezinok

849

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia detského ihriska v meste Pezinok.

Ide o systematický projekt výmeny nevyhovujúcich hracích zostáv, preliezok a hracích prvkov za nové certifikované, s novými dopadovými plochami a spĺňajúce všetky predpoklady. Pri tomto projekte sú už zohľadnené klimatické zmeny je tam riešená drevená schodisková terasa s prekrytím. Súčasťou ihriska je mobiliár, odpadkový kôš, infotabuľa, stojany na bicykle a kolobežky.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci Nadácie EPH.

Okres: Pezinok

Mesto: Pezinok

Celkové výdavky projektu: 59 000 €

Nové detské ihrisko v meste Pezinok
Nové hracie prvky na detskom ihrisku v meste Pezinok