Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena v obci Hrubý Šúr

687

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 8 500 €).

Okres: Senec

Obec: Hrubý Šúr

Celkové výdavky projektu: 21 521 €