Revitalizácia parku vo vnútrobloku v meste Pezinok

671

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia parku vo vnútrobloku v meste Pezinok.

Revitalizáciou parku na ulici Za hradbami sa vytvorili 3 funkčné zóny: detské ihrisko, multifunkčné ihrisko a rehabilitačná fitnes zóna spolu so sedením pre komunitu. V širšom priestore boli umiestnené hracie prvky, hracie zostavy, ktoré už neboli bezpečné. Preto mesto vytvorilo projekt, kde sa myslelo aj na zatienenie, aj zatrávnenie a použitie vhodnejších certifikovaných hracích zostáv, hracích prvkov, nových posilňovacích prvkov a bezpečných dopadových plôch. Aktívny park je v plnej prevádzke, ktorá umožňuje bezplatné využívanie priestoru širokou verejnosťou a všetkým vekovým kategóriám.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Mesto: Pezinok

Celkové výdavky projektu: 160 000 €

Stav pred revitalizáciou parku
Stav pred revitalizáciou parku
Nová rehabilitačná fitnes zóna
Nové multifunkčné ihrisko
Sedenie pre verejnosť spolu so zatienením
Sedenie pre verejnosť spolu so zatienením
Nové posilňovacie prvky
Nové posilňovacie prvky