Rezort školstva chce, aby boli školy aktívnejšie a žiaci sa viac hýbali

522
Ilustračná foto: Župný športový deň 2021, ktorý sme zorganizovali pre našich stredoškolákov.
Ilustračná foto: Župný športový deň 2021, ktorý sme zorganizovali pre našich stredoškolákov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce docieliť, aby sa školy stali aktívnejšie a žiaci sa hýbali napríklad aj počas prestávok či v školskom klube detí, nielen počas hodín telesnej výchovy. Podľa štátneho tajomníka rezortu školstva pre oblasť športu Richarda Nemca aktívna škola má byť od príchodu žiaka až po jeho odchod zo školy alebo zo školského klubu detí.

„Aktívna škola je priestor, v ktorom deti rastú a vzmáhajú sa na duchu aj tele, lebo tieto dve oblasti sú prepojené. Škola by nemala princípy harmónie tela a ducha limitovať len na hodiny telesnej výchovy,“ poznamenal dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký v stredu počas medzinárodnej konferencie Aktívna škola – viac pohybu na školách. Podľa jeho slov je aktívna škola priestorom, kde sa vytvárajú príležitosti na fyzický pohyb, športovanie, relaxáciu, ale aj na intenzívne i dlhodobé formy pohybu. To sa podľa neho dá realizovať aktívnymi rozcvičkami, prestávkami či v školskom klube detí.

Hodiny telesnej výchovy sú podľa slov Horeckého základom, pretože ich vedú profesionáli. Minister pripomenul, že existujú viaceré programy zameriavajúce sa na šport v školách, napríklad Tréneri v škole. Nemec poukázal aj na to, že školské dvory, ktorých súčasťou sú športoviská, by sa nemali počas víkendov zatvárať. „Mali by byť otvorené pre seniorov či deti,“ povedal s tým, že v priestoroch škôl je vybudovaná infraštruktúra a tam kde nie je, sa ju budú snažiť dostavať.

Minister ako príklad, kde sú školy v tomto smere aktívne, poukázal na Fínsko. Práve v tejto krajine nemajú podľa neho v rozvrhu explicitne zaradenú telesnú výchovu. „Majú však zabezpečené, že školy sú vybavené športovými areálmi, ktoré sú otvorené nonstop,“ uviedol. Zároveň poukázal aj na to, že deti chodia do škôl na bicykloch, majú aktívne prestávky, rozcvičky, športové krúžky či niekoľkohodinový voľný vstup na športoviská, a to sa im počíta ako naše hodiny telocviku.

Na to, že pravidelný pohyb je veľmi dôležitý v každej vekovej kategórii, upozornila Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Obezitou v súčasnosti podľa jej slov trpia nielen dospelí ľudia, ale aj deti. „V školách je to veľmi ťažké, pandémia posadila deti k počítačom a nevieme ich od nich dostať. Potvrdzujem, že deti majú málo aktivít a pohybu. Myslím si, že to nie je problém školy, ale je to problém rodín a nastavenia spoločnosti,“ povedala riaditeľka Základnej školy Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová, ktorá je zároveň členkou výboru Združenia základných škôl Slovenska. Napriek informáciám o tom, aký je dôležitý pohyb pre deti, združenie v tejto chvíli a za súčasných podmienok nesúhlasí so zavedením povinnej tretej hodiny telesnej výchovy.

Zdroj: TASR