Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2024-2025

3372
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2024-2025
Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2024-2025

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s výkonom svojej kompetencie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave zverejňuje určený najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory pre stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie na školský rok 2024/2025.

Upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2024/2025 upravený a schválený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže je dostupný na TOMTO ODKAZE.

Predošlé roky