Rezort školstva uľahčí žiakom návrat do tried aj radami pre školských psychológov

881

Ako deťom uľahčiť nástup do škôl? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. Obsahuje rady a odporúčania ako pomôcť deťom zvládnuť prípadné obavy spojené s ich júnovým návratom do základných škôl a materských škôl.

Už v pondelok sa do základných škôl a materských škôl vrátia tisícky žiakov. Návrat môže u mnohých detí vyvolať stres a obavy.

Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi?

Tieto a podobné otázky očakávajú odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zo strany detí, prípadne ich rodičov. Zostavili preto informačný materiál, ktorý obsahuje rady, odporúčania a informácie pre školských psychológov ako žiakom uľahčiť novú a neznámu situáciu či zvládnuť obavy spojené s pandémiou koronavírusu. Dokument je verejne dostupný na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a čerpať z neho môžu aj ďalší odborní a pedagogickí zamestnanci v školstve či rodičia.

Zdroj: minedu