Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb v Pezinku končí. Župa prijala ďalšie opatrenia

3457

Do domova sociálnych služieb nastúpi krízová manažérka.

„V prvom rade chcem poďakovať všetkým zamestnancom tohto zariadenia, ktorí pracujú v mimoriadne ťažkých podmienkach a starajú sa o klientov v domove sociálnych služieb. Mnohí z klientov aj pred vypuknutím koronakrízy mali komplikované zdravotné problémy. V zariadení sa nachádzajú aj ležiaci pacienti. Vám patrí obrovské poďakovanie a uznanie. Ste príkladom pre celé Slovensko. Pretože nielen lekári, ale aj opatrovatelia a ošetrovatelia sú v prvej línii v boji proti koronavírusu,“ uviedol dnes na tlačovom brífingu predseda BSK Juraj Droba.

Vo funkcii končí riaditeľka Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov v Pezinku. Dôvodom boli zistenia, ktoré podľa župana neumožňujú jej ďalšie zotrvanie v pozícii riaditeľky. Do domova sociálnych služieb nastupuje krízová manažérka, ktorá bude mať na starosti riadenie zariadenia v tejto náročnej situácii. „Vážim si a oceňujem rozhodnutie našej kolegyne z úradu BSK, ktorá nastupuje do vysoko rizikového a infekčného prostredia,“ uviedol Droba. Po ukončení karentény v zariadení sociálnych služieb prebehne kontrola, ktorej cieľom bude zistiť, či došlo k nejakým pochybeniam a či bolo poskytovanie sociálnej služby v súlade so zákonom.

Aj napriek tomu, že to nie je kompetencia župy, budeme v najbližších dňoch na svoje náklady testovať všetkých klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. „Pýtam sa, kde je v tejto situácii štát, ktorý riešenie necháva takmer výlučne v rukách župy.“

Predseda BSK Juraj Droba, riaditeľka úradu BSK Patrícia Mešťan a riaditeľka odboru sociálnych vecí Marica Šiková

Aktuálna situácia v Pezinku

Z celkového počtu 93 klientov DSS a ZPS v Pezinku bolo 55 pozitívnych, 32 negatívnych a šiesti ešte čakajú na výsledky. Hospitalizovaných bolo 25 klientov, z toho traja pacienti zomreli tento týždeň a jeden začiatkom mesiaca. Pozitívne testovaných bolo 9 zamestnancov. Župan Juraj Droba vyjadril úprimnú sústrasť príbuzným a blízkym ďalšieho hospitalizovaného klienta DSS Pezinok, ktorý zomrel včera vo večerných hodinách.

„Ukazuje sa, že koronavírus nie je žiadny imaginárny, ale skutočný problém, ktorý sa môže vyskytnúť aj v našom blízkom okolí. Zvlášť v tejto ťažkej situácii, prosím, buďme zodpovední, ohľaduplní k svojim blízkym a dodržiavajme všetky preventívne opatrenia,“ dodal Droba.

Župa hľadá posily do zariadení sociálnych služieb

Na bratislavskej župe dnes zasadal Krízový štáb, ktorý sa zaoberal strategickým plánom na najbližšie obdobie. „Aj keď viaceré scenáre pôsobia možno nepríjemne, je to realita dnešných dní a treba byť pripravený aj na krízové scenáre,“ vyhlásila riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.

Vzhľadom na to, že v zariadení sa nachádzajú klienti s pozitívnymi testami na koronavírus, ide o rizikovú prácu. Navyše, objekt je od soboty v izolácii. „Uvedomujeme si, že sú to mimoriadne náročné pracovné podmienky. Preto hľadáme všetky dostupné spôsoby ako posilniť personálne obsadenie. Oslovili sme viaceré inštitúcie s prosbou o pomoc. Taktiež sme dnes rozhodli o zvýšení motivácie existujúcich zamestnancov,“ uviedla Mešťan.

Zamestnanci s pozitívnym testovaním na koronavírus sú v domácej karanténe. O klientov sa starajú len zamestnanci s negatívnymi testami.

V Pezinku vznikne karanténne COVID-19 centrum

Na Hrnčiarskej ulici v Pezinku vznikne karanténne zariadenie COVID-19. Budú sa v ňom nachádzať iba klienti bratislavskej župy, ktorým vyšli testy na koronavírus pozitívne. „Treba byť pripravení na to, že ľudí s koronavírusom bude pribúdať,“ upozornila riaditeľka Úradu BSK. Župa fyzicky oddelí klientov s pozitívnym a negatívnym nálezom koronavírusu. Negatívne testovaní klienti budú presunutí do iného župného zariadenia sociálnych služieb.

Prv, než vznikne COVID-19 centrum na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, priestory zariadenia sociálnych služieb budú kompletne vydezinfikované. Klienti, ktorí sa tam aktuálne nachádzajú, budú dočasne presunutí do vedľajšej budovy.

Všetky tieto opatrenia bude župa realizovať už v najbližších dňoch.