Rozchodník bude aj v Dúbravke

1901

Trať v Karlovej Vsi je po modernizácii prvej etapy zazelenená, presnejšie v tomto čase sfarbená nažlto. Vysadené sú tu sukulentné trvalky – rozchodník.

V Dúbravke bude nasadený rozchodník od ulice Harmincova približne 170 metrov. Posledný úsek s rozchodníkom sa začína 40 metrov za nástupišťom a končí na prejazde Hanulova, Bagarova. Úsek od Harmincovej po obratisko Karlova Ves zostane v takom stave, ako je dnes.

Výluka električiek i posledná etapa modernizácie Dúbravsko-karlovskej radiály od tunela po Molecovu majú trvať do septembra.

Zdroj: Dúbravka