Rozprávajme sa s mladými ľuďmi o histórii, aby aj generácie po nás žili v slobode

633

Post Bellum od roku 2011 vyhľadáva a dokumentuje spomienky stoviek pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia na Slovensku. Zaznamenáva príbehy a rozpráva ich ďalej, pretože konkrétne ľudské osudy sú najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Organizuje výstavy, diskusie, vydáva knihy, podcasty a štvrťročník Príbehy 20. storočia. Spoluorganizuje odovzdávanie česko-slovenského ocenenia Ceny Pamäti národa, ktoré sa každoročne v priamom prenose na RTVS a ČT v mesiaci november.

Ročne realizuje viac ako 250 workshopov na základných a stredných školách po celom Slovensku. Princípom zážitkových workshopov je štruktúrovaná dráma, najmä hranie rolí – účastníci sa stávajú niekým iným a pokúšajú sa vcítiť do jeho pocitov, simulovane prežívajú našu históriu.

„Aktivity spája to, že sú postavené na príbehoch ľudí, ktoré sme zdokumentovali a sú voľne dostupné v našej databáze Memory of nations. Cez konkrétny ľudský príbeh sa dotkneme nielen dôležitých tém, ale aj sŕdc detí. Dostanú príležitosť vnímať veci jasnejšie, v kontexte a citlivejšie. Na tieto obdobia sa pozeráme v kontexte dnešnej doby so zameraním na rozvoj kritického myslenia. Náklady na jeden workshop sú 250 eur. Vyberte si z odmien a pomôžte nám dostať sa na čo najviac škôl. Aby mladí cez poznanie vlastnej minulosti porozumeli, že naša budúcnosť je jednoznačne spojená s demokraciou,“ približuje občianske združenie.

Projekt môžete podporiť na platforme Donio TU.

Zdroj: Post Bellum