Rusovce vyhlasujú súťaž „Maľovaná pesnička“

948

Mestská časť Bratislava-Rusovce vyhlasuje v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou na Balkánskej ulici výtvarnú súťaž pre deti a mládež vo veku od 5 až 15 rokov.

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách. Deti vo veku 5 až 9 rokov budú ilustrovať ľubovoľnú populárnu pieseň, väčšie deti a mládež vo veku 10 až 15 rokov budú tvoriť komiksy k ľubovoľnej populárnej piesni. Práce odovzdávajte do podateľne miestneho úradu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na prízemí budovy alebo zasielajte na adresu miestneho úradu. Súťaž potrvá do 30. júna 2020.

Po tomto termíne vyberie hodnotiaca komisia tri najlepšie práce v každej kategórii, ktoré budú zverejnené na jeseň v Rusovských novinách. Súčasne miestny úrad zorganizuje výstavu a slávnostnú vernisáž všetkých prác a odovzdanie cien.

Zdroj: Rusovce