Ružinov začína s rekonštrukciou ihriska Bachova. Počítajte s dopravnými obmedzeniami

665

Koncom týždňa začína mestská časť Ružinov rekonštruovať detské ihrisko Bachova. Prevažná časť spevnených plôch, vnútorných deliacich múrikov, herných priestorov, dopadových plôch a hracích prvkov bude odstránená a nahradia ich úplné nové, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie normy.

Vznikne tu oddychová zóna, fitness zóna a zóna pre deti. Jednotlivé zóny vymedzia nové chodníky, ktoré zároveň prepoja všetky prístupy na ihrisko a vytvoria možnosť bezbariérového pohybu. Povrchy budú vodopriepustné, a teda šetrnejšie k životnému prostrediu.

Mestská časť prosí o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr začiatkom septembra.

Zdroj: MČ Ružinov