Ružinovčanom sa menia podmienky parkovania

4360

Okrem zmeny označovania vyhradených miest sa zdvihnú aj náklady na ich zriadenie.

Nová vyhláška prináša zmenu v označovaní vyhradených parkovacích miest. Pôvodné značenie IP 16 sa nahrádza dopravným značením Zákaz zastavenia č. 270 s pridaním dodatkovej tabuľky vyhradené parkovanie č. 531 a dodatkovej tabuľky č. 509 s evidenčným číslom vozidla. Vodorovné značenie sa už neoznačuje krížom, označuje sa už len box, kde je dovolené zastavenie a státia príp. je doplnené vhodným symbolov.

Tí, ktorí o vyhradené parkovanie požiadajú, budú musieť počítať s vyššími nákladmi na jeho zriadenie. V prípade, že sa budú zriaďovať viac ako dve parkovacie miesta, je nutné zákaz zastavenia s dodatkovými tabuľkami osadiť aj na posledné miesto, ktoré je vyhradené /označuje sa začiatok a koniec zákazu zastavenia/.

Zoskupené môžu byť maximálne 4 parkovacie miesta, čo zdvojnásobí náklady. Náklady na zriadenie parkovacieho miesta znáša žiadateľ, okrem osôb ŤZP. Odkaz na novú Vyhlášku ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení nájdete tu.

Zdroj: www.ruzinov.sk