S novou reštauráciou v Pezinku vznikla aj nová anglická knižnica na pôde Obchodnej akadémie

1385
S novou reštauráciou McDonald's v Pezinku vznikla aj nová anglická knižnica na pôde Obchodnej akadémie
S novou reštauráciou McDonald's v Pezinku vznikla aj nová anglická knižnica na pôde Obchodnej akadémie

Spoločnosť McDonald’s otvorila v Pezinku už svoju 41. reštauráciu na Slovensku, v rámci ktorej vytvorila desiatky pracovných príležitostí obyvateľom okresu. Zároveň podporila aj miestnu komunitu a mládež cez dlhodobejší projekt Anglické knižnice pre stredné školy. Prvou tohtoročnou obdarovanou školou je práve Obchodná akadémia v Pezinku. Táto iniciatíva je súčasťou filozofie a spoločenskej zodpovednosti McDonald’s, čím podporuje zmysluplné aktivity v oblasti komunitného života. 

Už od roku 2021 sa spoločnosť McDonald’s aktívne podieľa na skvalitnení výučby anglického jazyka študentom stredných škôl na Slovensku, a to prostredníctvom vybavovania školských knižníc anglickými knižnými titulmi. Za viac ako rok od odštartovania projektu McDonald’s obdaroval šesť stredných škôl a vo svojej činnosti plánuje pokračovať. Tentokrát sa symbolicky zameral na okres Pezinok, kde vznikla aj najnovšia prevádzka McDonald’s na Slovensku. Na zabezpečení desiatok cudzojazyčných kníh pre študentov Obchodnej akadémie v Pezinku sa podieľalo tiež obľúbené kníhkupectvo Martinus. Literatúru v anglickom jazyku študentom obchodnej akadémie osobne odovzdala Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku: „Vzdelanie je kľúčom k rozvoju každého jednotlivca a spoločnosti ako celku. Organizácie, firmy a spoločnosti na trhu by mali mať zodpovednosť a podporovať vzdelávanie mládeže, ktorá je našou budúcnosťou. Som preto nesmierne hrdá na to, že v McDonald’s si túto našu zodpovednosť uvedomujeme a naďalej pokračujeme vo vybavovaní stredných škôl anglickými knihami. Tentokrát sme ich venovali s  licenčnou partnerkou  Obchodnej akadémii v Pezinku, kde sme otvorili aj našu najnovšiu reštauráciu.“

Spoločnosť McDonald’s sa dlhodobo snaží byť priateľom komunít a dobrým susedom, ktorý sa zaujíma o svoje okolie s cieľom skvalitňovať a zlepšovať ľuďom  život. Túto firemnú filozofiu zdieľa s McDonald’s aj franšízantka Katarína Balogová, ktorá stojí na čele najnovšej reštaurácie. „Zodpovednosť za chod prevádzky je záväzkom nielen voči našim zákazníkom, ktorým chceme neustále prinášať prvotriedne produkty a služby, ale aj voči zamestnancom, komunitám a širokému okoliu, kde sa naša reštaurácia nachádza. Ako svetoznáma značka totiž máme možnosť pozitívne vplývať na naše okolie, pomáhať komunitám a mládeži. Veľmi ma preto teší, že v rámci projektu obdarovávania stredných škôl anglickými knižkami sme obdarovali Obchodnú akadémiu v Pezinku. Tento krok určite nie je posledným spôsobom podpory miestnej komunity,“ hovorí K. Balogová. 

Dar v podobe literatúry v anglickom jazyku veľmi pozitívne hodnotia aj samotní pedagógovia  a pani riaditeľka Obchodnej akadémie v Pezinku, ktorým budú nové učebné materiály pomáhať pri výučbe anglického jazyka. ,,Ďakujeme spoločnosti McDonald’s za podporu vzdelávania a zabezpečenie literatúry v anglickom jazyku pre žiakov Obchodnej akadémie. Práve teraz sa nám takáto spolupráca výnimočne zíde, keďže už v nasledujúcom školskom roku začneme vyučovať našu novinku – Manažment v anglickom jazyku, čím sa žiakom rozšíri slovná zásoba a posilní odborná angličtina. Vzdelané deti sú našou budúcnosťou a anglický jazyk je svetovým jazykom, v súčasnosti potrebným vo všetkých odboroch. Pevne verím, že uvedené vedomosti budú môcť naši žiaci využiť v pracovných pozíciách aj v spoločnosti McDonald’s v Pezinku,“ hovorí riaditeľka Obchodnej akadémie v Pezinku, Ing. Natália Krejčiová.

Zdroj: mcdonalds.sk