Senec získal dotáciu z eurofondov na pokračovanie zabezpečovania terénnej opatrovateľskej služby

547

Mesto Senec zabezpečuje okrem sociálnej starostlivosti pobytového charakteru v Zariadení opatrovateľskej služby na Hviezdoslavovej ulici aj poskytovanie opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí prostredníctvom terénnych opatrovateliek osobám odkázaným na pomoc inej osoby.

Cieľom mesta je poskytnúť dostupnosť tejto služby čo najväčšiemu počtu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo seniorom, preto zareagovalo aj v roku 2021 na výzvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Projekt bol vyhodnotený ako úspešný a mesto získalo dotáciu na preplatenie časti miezd tridsiatich terénnych opatrovateliek zamestnaných na plný pracovný úväzok. Celková výška podpory činí 489 600 EUR, dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov. Projekt kontinuálne nadviaže na v súčasnosti realizovaný projekt, pričom bude v novom období zapojených do projektu o 15 opatrovateliek viac ako doteraz.

Zdroj: Senec