Senecká hvezdáreň má 40 rokov. 7. októbra 1982 bola na strechu školy osadená kupola hvezdárne

621

„Postavme si hvezdáreň!“ – Tak zneli slová, ktoré v roku 1979 vyslovil vtedajší riaditeľ maďarskej základnej školy Mikuláš Végh, ktoré viedli k činom a spolupráci mnohých ľudí.

Vedúcim skupiny, ktorá mala za úlohu vypracovanie projektu výstavby hvezdárne, bol zvolený Matej Sztankó. Pri plánovaní projektu spolupracovali s významnými osobnosťami a inštitúciami vtedajšej astronómie ako astronóm Elemér Kécskey z Bratislavy, Ladislav Košinár z hvezdárne v Sobotišti, ale aj PKO v Bratislave a s Krajskou hvezdárňou v Hlohovci. 7. októbra 1982 bola na strechu školy osadená kupola hvezdárne, čím sa navždy zmenila silueta budovy a zrodila sa nová hvezdáreň.

Od 7. do 9. októbra na vás čaká zaujímavý spoločenský program s astroprednáškou – rozhovor s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom, premiéra rozprávky 3-2-1 LIFTOFF v planetáriu so slovenským dabingom z produkcie združenia SOLAR Hvezdáreň Senec. V prípade priaznivého počasia aj večerné pozorovanie Mesiaca a planét Jupiter a Saturn.

Program

7. október

od 16:00 – Program v planetáriu: premiéra rozprávky 3-2-1 ŠTART! (SK dabing)
od 18:00 – Program v planetáriu: Neuveriteľný Vesmír (SK dabing)
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca

8. október

od 16:00 – Program v planetáriu: rozprávka 3-2-1 ŠTART! (SK dabing)
od 18:00 – Program v planetáriu: Neuveriteľný Vesmír (SK dabing)
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca

9. október

od 16:00 – Spoločenský program a prechádzka okolo Mesiaca
od 17:00 – Astroprednáška – Ing. Ivan Bella, kozmonaut
od 20:00 – Pozorovanie planét a Mesiaca

Maximálna kapacita planetária je 18 osôb, registrácia je potrebná na telefónnom čísle 0918 622 210. Spoločenský program, astroprednáška a pozorovanie planét je bez registrácie.

Zdroj: Mesto Senec