Školám sa odporúča preventívny preplach vodovodných rozvodov

916

Školám, ktoré sa po dlhšom prerušení prevádzky opätovne otvárajú, Bratislavská vodáreská spoločnosť odporúča, pred prvým použitím pitnej vody vykonať preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. Ide o preventívne opatrenie z dôvodu stagnácie vody v potrubí.

Naraz na všetkých výtokových batériách vypustiť stagnujúcu vodu z rozvodov. Odporúčame nechať vodu odpustiť dostatočne silným prúdom po dobu 5 – 10 minút, až do ustálenia jej teploty. Čerstvú vodu spoznáte aj podľa toho, že má nižšiu teplotu.

Zdroj: BVS