Školy sa môžu predregistrovať do pilotného projektu aktívna škola

739

Školy sa môžu v týchto dňoch zapojiť do predregistrácie v rámci pilotného projektu aktívna škola. Zapojením sa do projektu sa má zvýšiť podiel pohybu žiakov a skvalitniť denná dávka pohybu prostredníctvom rôznych aktivít. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Aktívna škola je škola, ktorá vytvára dostatočné množstvo príležitostí a podmienok na to, aby žiaci trávili pohybom viac času. Je to súbor pohybových aktivít, ktoré sa dejú na škole alebo v súvislosti s ňou. Tvorí ju napríklad aktívny transport a prestávky, telesná a športová výchova, testovanie pohybových predpokladov či školské športové súťaže, ale športové krúžky a kurzy, aktívne školské kluby detí či proaktívne prostredie.

Projekt aktívna škola ponúkne školám od septembra nástroj, ako vyhodnotiť to, ako škola využíva tento potenciál a kde má rezervy. V auguste bude ministerstvo školstva vyberať prvých 200 škôl, ktoré budú projekt v školskom roku 2023/2024 pilotne testovať. Na webe aktívnej školy upozorňujú na to, že predregistráciou sa škola automaticky nezaraďuje do pilotného testovania.

Podľa odporúčaní WHO deti a mládež by mali tráviť čas pohybom minimálne 60 minút denne. Pričom tento pohyb by mal byť strednej a vyššej intenzity. „Aktívna škola môže výrazne dopomôcť k naplneniu tejto minimálnej požiadavky, od ktorej sa stále viac detí a mládeže vzďaľuje,“ dodáva sa na webe aktívnej školy.

Zdroj: TASR