Mesto Modra žilo cez víkend keramikou. Obľúbené podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra 2024 prilákalo množstvo návštevníkov

389

Hrnčiarsky jarmok, alegorický sprievod, pálenie hliny v starodávnej peci, hrnčiarsky bál, pestrý kultúrny program plný koncertov, tanečných vystúpení, divadelných predstavení a gastronomických zážitkov. Toto všetko prinieslo dvojdňové podujatie Slávnosť hliny – Keramická Modra 2024, ktoré sa konalo v dňoch 3. a 4. mája 2024 v Modre a to v zrekonštruovanom širšom centra mesta na Kukučínovej, Moyzesovej ulici a Starom trhu.

Počas obľúbeného podujatia si mohli návštevníci všetkých vekových kategórií vyskúšať zážitkové exkurzie, tvorivé keramické dielne, ale aj sa dozvedieť viac o mnohých podobách keramiky prostredníctvom výstav či odborných seminárov.