Slovan-Ferencváros: Bezpečnostné a dopravné opatrenia na stredu

1449

V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a Ferencváros Budapešť, ktorý sa uskutoční v stredu 27. júla na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, čakajú mestskú časť Nové Mesto niektoré bezpečnostné opatrenia.

  • V stredu 27. júla od 12:00 do štvrtka 28. júla do 06:00 bude na vymedzenom území mestskej časti zákaz predaja alkoholických nápojov.
  • Od 15:00 bude v stredu 27. júla uzavreté detské ihrisko Nová doba.
  • Od 15:00 budú vstupy a výstupy do areálu Kuchajdy od Vajnorskej ulice (zástavka MHD) a od Slovenskej sporiteľne/Novomestského športového klubu uzatvorené.
  • Letné kino na Kuchajde (o 21:30) a Letná joga na Kuchajde (o 17:30), ktoré mestská časť organizuje každú letnú stredu, sa z dôvodu opatrení tento týždeň presúvajú na štvrtok 28. júla.
  • Obyvateľom zóny v bezprostrednom okolí štadióna mestská časť odporúča, aby zvážili v deň zápasu (streda) parkovanie v blízkosti štadióna, nakoľko môže dôjsť k rôznym bezpečnostným obmedzeniam.

Bezpečnostné opatrenia pripravuje v súvislosti s futbalovým zápasom aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. „Cieľom bude ochrana života, zdravia a majetku občanov, zabezpečenie verejného poriadku, ako aj bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území Bratislavy. Uvedené športové podujatie považujeme za rizikový zápas, pri ktorom predpokladáme vznik bezpečnostných rizík na štadióne ale aj mimo štadióna, s možným narušením verejného poriadku a komplikácii v cestnej premávke v dôsledku presunov fanúšikov športového podujatia. Fanúšikov, ktorí sa plánujú zúčastniť tohto športového podujatia touto cestou vyzývame, aby sa nedopúšťali protiprávnych konaní pred, počas ani po skončení športového podujatia na štadióne, alebo v jeho blízkosti a riadili sa pokynmi usporiadateľov,“ informuje Polícia SR – Bratislavský kraj.

Dopravní policajti budú počas priebehu bezpečnostného opatrenia situáciu monitorovať a podľa jej vývoja budú pripravení reagovať operatívne. Obmedzenia v cestnej premávke sa budú týkať najmä ulíc:

  • Bajkalská ulica (od križovatky s Vajnorskou ulicou v úseku po Trnavskú cestu)
  • Príkopová ulica
  • Ulica Viktora Tegelhoffa
  • Kalinčiakova ulica

Uvedené ulice nachádzajúce sa bezprostrednej blízkosti miesta konania sa športového podujatia budú v rámci pripravovaných bezpečnostných opatrení úplne uzavreté!

V súvislosti s príchodom fanúšikov Ferencváros Budapešť je potrebné počítať aj s dopravnými obmedzeniami spočívajúcimi v úplnom uzatvorení na Tomášikovej ulice v čase od 16:30 – a to v úseku od Vajnorskej ulice po Trnavskú cestu. „Touto cestou apelujeme na občanov, aby neparkovali motorové vozidlá v oblasti železničnej stanice Nové Mesto, predstaničného námestia a Tomášikovej ulice. O prípadných ďalších dopravných obmedzeniach bude verejnosť včas informovaná,“ upozorňuje polícia.

Polícia zároveň žiada občanov, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali prípadné pokyny a výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným občanom.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto