SLOVENČINA24: Každopádne

290
SLOVENČINA24: Každopádne
SLOVENČINA24: Každopádne

Každopádne je zastaraná príslovka. Preto ju nepoužívame. Týmto slovom chceme bežne vyjadriť, že niečo je isté, naisto, za každých okolností, v každom prípade. Keďže však ide o nespisovné slovo, používame namiesto neho spojenia: v každom prípade; naisto; istotne a podobne. Napríklad: V každom prípade musíme vymyslieť spoločné stretnutie. Naisto sa zajtra uvidíme. Istotne je to dobrý nápad.