Slovenská akadémia vied pomôže štátu testovať vzorky

1323

Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa v týchto chvíľach intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktorú rutinne využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva. V tejto chvíli sa vedci pripravujú na to, aby čo najviac zvýšili svoje kapacitné možnosti s cieľom dosiahnuť 500 testov denne.

„Ponúkame v tejto kritickej situácií naše skúsenosti a prístrojové vybavenie na to, aby sme vykonávali ten istý štandardný test, ktorý odporúča Svetová zdravotnícka organizácia a ktorý používa väčšina laboratórií v Európe. Konkrétne kroky sme začali vykonávať okamžite po prijatí ponuky zo strany štátu a pripravujeme sa na to, že budeme testovať od budúceho týždňa,“ povedal Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Testovanie bude prebiehať výlučne v úzkej koordinácii s Úradom verejného zdravotníctva SR. Slovenská akadémia vied prosí verejnosť, aby inštitúcií v žiadnom prípade nezačala individuálne posielať neodborne odobraté vzorky.

Slovenská akadémia vied je pripravená pomôcť štátu v testovaní vzoriek, ktoré budú na SAV doručené z relevantných štátnych inštitúcií, ktoré robia profesionálny odber. SAV nie je certifikovaná ani oprávnená inštitúcia takéto odbery vykonávať. Akákoľvek priama návšteva SAV za týmto účelom je bezpredmetná a odber nebude možné vykonať. Preto SAV vyzýva obyvateľov, aby sa riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR.