Slovenská pošta vydala známku pri príležitosti 70. výročia vzťahov s Mongolskom

687

Slovenská pošta vydala novú poštovú známku pri príležitosti 70. výročia nadviazania slovensko-mongolských diplomatických vzťahov. Sú na nej prezentované archeologické nálezy z ôsmeho storočia súvisiace so sokoliarstvom, ktoré je mongolským národným športom. Autorom motívu je Vladislav Rostoka.

V súčasnosti je sokoliarstvo, ktoré bolo v roku 2016 zaradené do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sveta UNESCO, mongolským národným športom. Slovenskí sokoliari dosahujú v tomto loveckom umení pozoruhodné úspechy i na medzinárodných súťažiach, ktoré sú prevažne doménou šampiónov z Ázie.

Zdroj: Slovenská pošta