Slovenská pošta vydáva poštovú známku 1900. výročie narodenia Marca Aurélia

396

Slovenská pošta v pondelok vydala poštovú známku 1900. výročie narodenia Marca Aurélia, s nominálnou hodnotou 1,55 eura.

Poštová známka rozmerov 44,4 krát 54,4 milimetra vrátane perforácie vychádza vo forme upraveného tlačového so štyrmi známkami. Motívom je bronzová antická jazdecká socha Marca Aurélia nachádzajúca sa v Kapitolskom múzeu v Ríme.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 26. apríla 2021 a domicilom mesta Bratislava. Na FDC a na FDC pečiatke sú zobrazené busty Marca Aurelia. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akademický maliar Karol Felix. Autorom rytiny poštovej známky a rytiny FDC je František Horniak.

Marcus Aurélius (121 – 180) bol adoptívnym synom cisára Antonina Pia (86 – 161) a panoval v Rímskej ríši v rokoch 161 až 180. Bol významným predstaviteľom stoicizmu, vďaka čomu býva nazývaný „filozofom na trón“.

Zdroj: Slovenská pošta, a.s.