Slovenská pošta vydáva poštovú známku k 125. výročiu vzniku mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

1643

Poštová známka s rozmermi  44,1 × 26,5 mm vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami.  Motívom poštovej známky je historická „Viedenská električka“, ktorá v rokoch 1914 – 1945 jazdila z Bratislavy do Viedne.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 31. júla 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače obálky je alegória dopravnej situácie v Bratislave okolo roku 1914. Motívom pečiatky je ženská postava opretá o pneumatiku v dobovom secesnom štýle.

Život v mestách azda najviac ovplyvňuje potreba cestovania ich obyvateľov. Nebolo tomu inak ani v Bratislave.

Práve v roku 1895, presne 27. augusta ráno, na svoju prvú jazdu vyšiel z vozovne na dnešnej Pribinovej ulici prvý elektrický motorový vozeň. Jazda bola neverejná a predstavitelia mesta a ďalších spoločností sa odviezli zo Štúrovej ulice cez Námestie SNP, Hurbanovo a Hodžovo námestie, až na horný koniec Štefánikovej ulice, kde bola konečná zastávka. Jazda pokračovala späť rovnakou trasou do centra, odkiaľ sa „električka“ vydala cez Jesenského ulicu a Hviezdoslavovo námestie na vtedajšiu Vitézovu ulicu, v pôvodnej osi ktorej pri rýchlom postupe dejín neskôr vyrástol Most SNP. Verejnosť sa mohla prvou „električkou“ odviezť v ten istý deň poobede, cestujúcich bolo viac ako 2 000. Pred dnešnou Hlavnou stanicou sa „električka“ objavila ešte v tom istom roku, v októbri. Celá trať bola dlhá len niečo viac ako 3 kilometre a spoločnosť Bratislavská mestská elektrická železnica mala vtedy iba 30 zamestnancov. Dopravný podnik Bratislava ich dnes zamestnáva takmer 3 000.

Špecifikom bratislavskej mestskej dopravy bola tzv. „Viedenská električka“. Išlo o legendárny projekt vychádzajúci z medzimestskej električky, charakterovo ale pripomínajúci skôr železnicu. Viedenská električka spájala Viedeň s Bratislavou, kde bola úzko prepletená (doslova) s existujúcou mestskou elektrickou železnicou. Život pôvodným vozidlám, ktoré na uvedenej trase premávali, a myšlienke Viedenskej električky ako takej dnes vracia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Prevádzka mestskej elektrickej železnice, ako jednej z prvých v strednej Európe, sa začala pred 125. rokmi. V tom čase sa začali písať i dejiny modernej bratislavskej MHD.

Zdroj: Slovenská pošta