Slovenské národné divadlo venuje predstavenie zdravotníkom, vedcom a učiteľom

1000

Slovenské národné divadlo vníma svoje poslanie ako službu verejnosti a tak sa snaží aj hľadať nové cesty, ako v časoch pandémie napĺňať.

Kultúra má transformačnú silu a prináša obrodu, ktorá je práve teraz veľmi potrebná. Preto sa divadlo rozhodlo osloviť tých, na ktorých pleciach v súčasnosti leží najväčšia záťaž a to zdravotníkov a učiteľov, ako aj tých, ktorí sú jediní schopní priniesť východisko zo súčasnej situácie, teda vedcov.

Divadlo chce prejaviť úctu a vďaku pozvaním na svoje predstavenia a sprostredkovať im tak kúsok zo svojho sveta. Sveta, v ktorom zabúdaním na každodennosť, paradoxne, občas lepšie rozumieme dianiu okolo nás. Sveta, ktorý nám samým často dodáva silu inej perspektívy v momentoch, keď ju strácame. Rolu kultúry vníma divadlo ako nesmierne dôležitý prvok života v spoločnosti a verí, že vám prinesie silu a obrodu, bez ktorej je ťažké čeliť náporu týchto dní.

Slovenské národné divadlo zvolilo formu osobného listu a parafrázy protokolárnej pozvánky zároveň. Oslovili kolegov zo súborov, aby sa stali nositeľmi tejto myšlienky. V týchto dňoch divadlo distribuuje pozvánky jednotlivým zdravotníkom, učiteľom a vedcom.

Zdroj: Slovenské národné divadlo