Slovenský cykloklub vymenil poškodené prvky cykloturistického značenia v Malých Karpatoch

1110
Maľované značenie

Slovenský cykloklub v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom obnovil viac ako 230 kilometrov maľovaného značenia a cykloturistické značenie na 12-stich trasách v regióne.

Stav pred a po obnove prvkov cykloturistického značenia

Údržba cyklotrás sa koná každý rok, tento rok to však bolo o to dôležitejšie z dôvodu viditeľného poškodenia značenia. Na viacerých cyklosmerovníkoch vandali poškodili cykloturistické tabuľky a smerovky čiernym sprejom. Rovnako zastriekali i maľované značenie na stromoch. „V tomto roku bolo našou snahou tieto poškodené prvky vymeniť za nové, čo sme dosiahli v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Cykloturisti sa môžu tešiť obnoveným úsekom a novému značeniu,“ dodáva občianske združenie na svojom webe. Údržba sa konala od septembra začiatku decembra s tým že spracovateľom bol Slovenský cykloklub. Okrem bežnej údržby sa tento rok osadili aj dva cykloservisné stojany.

Údržbou prešlo 230,7 kilometrov na 12 cyklotrasách. Obnovou prešlo maľované značenie, osadili sa cykloturistické smerovníky, veľkoplošné mapy a cykloservisné stojany.

Slovenský cykloklub je občianske združenie, ktoré vzniklo 30.6.1994 registráciou na Ministerstve vnútra SR a aktívne funguje dodnes. Poslaním SCK zakotveným priamo v stanovách od jeho založenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli. Ďalej je poslaním podieľať sa na vytváraní podmienok na pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť.

Zdroj: Slovenský cykloklub