Spolupráca Bratislavského kraja a Dolného Rakúska trvá už päť rokov

890
Zľava Martin Eichtinger a Juraj Droba
Zľava Martin Eichtinger a Juraj Droba

Cyklomost VysoMarch, Ekocentrum v Čunove, kultúrno-kreatívne centrum v kaštieli v Modre, či obnovená linka do Hainburgu to je len časť príkladov každodennej praxe cezhraničnej spolupráce a úspešných projektov v oblasti cestovného ruchu medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom.

Tieto prihraničné regióny poskytujú už geograficky prirodzený priestor pre spoluprácu. Tá je dlhodobá, veľmi intenzívna a úspešná. Od bežného pracovného vzťahu sa mnohé bilaterálne vzťahy dostali do priateľskej roviny. Čo nám pomohlo podoťahovať veľa naozaj dobrých projektov. Spolupracujeme nielen na veľkých veciach, ale aj na každodennej báze, nakoľko v mnohých pohraničných obciach v Dolnom Rakúsku prevažuje slovenská populácia, ktorá tam migruje za prácou, bývaním, rodinami, vzdelaním, službami. Preto nám záleží aj na zlepšovaní mobility a života v prihraničnom regióne a aj preto podporujeme cestovanie verejnou dopravou aj za hranicami kraja. Vďaka podpore a iniciatíve BSK sa podarilo opätovne zaviesť pravidelnú MHD na trase Bratislava – Hainburg, ktorá začala premávať 5. 9. 2022. Pomôže to odľahčiť preťažené cesty a v neposlednom rade je to aj ekologickejšie,“ priblížil spoluprácu predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z najúspešnejších príkladov dobrej praxe cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi BSK a Dolným Rakúskom je určite výstavba dvoch cyklomostov pre chodcov a cyklistov cez rieku Morava. Cyklomost slobody, spájajúci Devínsku Novú Ves a zámok Schloss Hof, bol oficiálne otvorený v septembri 2012 a už dlhodobo sa drží v top desať obľúbených atraktivít kraja. Financovaný bol z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT počas programového obdobia 2007–2013. V poradí druhý cyklomost otvorila župa v máji 2022. Cyklomost VysoMarch, ktorí spája obec Vysoká pri Morave a mestečko Marchegg, prepojil medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou národnou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Zároveň podporuje cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cykloturistiky. Financovaný bol z programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT počas programového obdobia 2014–2020.

Cyklomost Vysomarch
Cyklomost Vysomarch

Ďalším významným projektom spájajúci oblasti životného prostredia, vzdelávania a cestovného ruchu je Ekocentrum v Čunove. Buduje sa v čunovskom kaštieli, ktorý prechádza komplexnou rekonštrukciou budovy a záhrady. Jeho cieľom je zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva prostredníctvom rôznych foriem vzdelávacích aktivít ako workshopy, programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie, či prezentácie prírodných zaujímavostí. Slúžiť bude pre Bratislavský kraj, domácich a zahraničných turistov, odborníkov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity. V priestoroch nájdu návštevníci interaktívnu expozíciu zameranú na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu (Delta Dunaja, Lužné lesy), chýbať nebudú tvorivé dielne a multifunkčná sála. Čunovské Ekocentrum sa zároveň stane hlavným koordinátorom environmentálno-vzdelávacích centier v kraji, ktorým bude poskytovať metodickú podporu. Momentálne je dokončená strecha na budove kaštieľa a osadné okná. Predpokladané dokončenie je plánované v lete 2023.

Nemenej dôležitý je aj projekt Heritage SK-AT, v rámci ktorého sa zrekonštruoval kaštieľ v Modre. Obnovená bola strecha, okná a historická fasáda. Komplexnou obnovou prešli aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity. Každá miestnosť bude mať iné zameranie, čím sa podporia aj tradičné remeslá, lokálne produkty i gastronómia. V kaštieli vznikol nový kultúrno-kreatívny priestor pre malé javiskové formy, vináreň s vlastnou pivnicou a vinotékou, rôzne výstavy a podujatia. Prezentovať sa tu môžu lokálni vinári i vinohradníci a poslúži aj ako reprezentatívny priestor pre oficiálne návštevy župy. Súčasťou bude i digitálno-dokumentačné centrum so študovňou. Vďaka digitalizácii sa bude zachovávať kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel. Oba regióny spája vinárska a vinohradnícka história a blízke sú si aj lokálnymi produktami a tradičnými remeslami. Spoločne však svoje historické dedičstvo nebudú partneri len uchovávať, ale aj naďalej rozvíjať. Snahou BSK je tak harmonicky prepojiť inovácie s tradíciami.

Zrekonštruovaný modranský kaštieľ
Zrekonštruovaný modranský kaštieľ

Veľmi oceňujem spoluprácu s predsedom Jurajom Drobom v posledných piatich rokoch. Urobil neuveriteľne veľa pre región a spolu máme rozbehnuté mnohé projekty v oblastiach, ktoré sú pre ľudí také dôležité, počnúc ochranou prírody cez turizmus až po kultúru, ale nevynechali sme ani tému zdravia. A čo bolo obzvlášť dôležité: v časoch najväčšej krízy – pandémie, bolo na kraj vždy spoľahnutie, keď sme potrebovali spoluprácu, keď sme museli riešiť nejaký problém. Preto aj v budúcnosti by sme v tomto tempe radi pokračovali  a realizovali mnohé ďalšie spoločné projekty,“ vyjadril sa krajinský radca vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Martin Eichtinger. 

Do budúcna sa chce BSK zamerať aj na spoluprácu v oblasti lokálnej ekonomiky obidvoch regiónov a to vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva, poľnohospodárstva a automobilového priemyslu. Rovnako plánuje župa rozvíjať cezhraničnú mobilitu a to už v poradí tretím cyklomostom ponad rieku Morava medzi obcami Dürnkrut – Gajary. Dôraz bude klásť aj na ochranu životného prostredia a environmentálne vzdelávanie a to v nadnárodnom Ekocentre v Čunove, ktorého budovanie bude pokračovať treťou fázou a to rekonštrukciou sýpky. BSK sa zameria aj na komplexný rozvoj turistickej destinácie pri rieke Morava. Súčasťou bude oprava a obnova cyklotrasy Eurovelo13, ktorá vedie pozdĺž bývalej „Železnej opony“. Na Slovensku má táto trasa úsek dlhý 90 km, vedie popri riekach Morava a Dunaj a trasa vedie aj medzi dvomi strategickými cyklomostami Vysomarch a Slobody. Rozvíjať bude aj vodácku infraštruktúru a to vybudovaním výstupísk a nástupísk popri rieke pre vodákov, či vodáckeho zázemia. Nezabudne ani na rozvoj historickej línie územia ako Benešova línia a Cesta Železnej opony.