Športová hala Prokofievova v Petržalke sa zmenila na dočasnú ubytovňu

1100

V športovej hale na Prokofievovej ulici v bratislavskej Petržalke vytvorila mestská časť spolu s dobrovoľníkmi dočasnú ubytovňu pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Centrum pomoci má kapacitu minimálne 40 ľudí. Okrem nocľahu ponúka aj stravu, zdravotnú starostlivosť, rôzne aktivity, ale aj pomoc s hľadaním práce či škôl. V prípade ochorenia COVID-19 je pripravená izolačná miestnosť. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

„Potrebujú čas na adaptáciu v novej krajine a hľadanie si riadnej práce a miesta na bývanie. Aj preto sme pristúpili na žiadosť ministerstva vnútra a okresného úradu zriadiť v Petržalke centrum núdzového ubytovania,“ skonštatovala prednostka miestneho úradu Petra Vančová. Od minulého týždňa tam našli útočisko už desiatky Ukrajincov, v súčasnosti je ich ubytovaných 21. Zotrvať tam môžu do doby, kým si nenájdu alebo im nebude poskytnuté trvalé ubytovanie zo strany štátu, dobrovoľných a neziskových organizácií alebo bežných ľudí.

O chod zariadenia na Prokofievovej ulici sa starajú najmä dobrovoľníci z občianskeho združenia Dobrovoľnej civilnej ochrany. Prioritne pomáhajú s registráciou klientov, zabezpečovaním čistoty a zdravotnej pomoci. Mnohí sú ukrajinskej národnosti. Vítaná je však aj ďalšia dobrovoľnícka posila, privítali by tiež tlmočníkov. Náklady spojené s prevádzkou hradí mestská časť. „Za podmienky, že nám väčšinu nákladov Ministerstvo vnútra SR kompenzuje, pretože nielen náš rozpočet s týmito výdavkami nepočítal. Na rozdiel od štátu nemôžeme ako samosprávy tvoriť dlh, a teda si na niečo takéto požičať,“ podotkol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Samospráva taktiež sprostredkovala ubytovanie 50 rodinám v súkromných bytoch či v priestoroch petržalského výstaviska. V spolupráci so súkromnou spoločnosťou sa podarilo zabezpečiť päť garsónok v Devínskej Novej Vsi. Pri hľadaní práce, ubytovania či miest v školách, ale aj pri materiálnej či administratívnej pomoci či tlmočení pomáha oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu. Na webe mestskej časti sú zverejnené aj špeciálne kontakty.

Samospráva tiež poskytuje priestory úradu pre bezplatné jazykové kurzy slovenského jazyka. Darí sa tiež obsadzovať miesta v základných školách, ktoré prijali viac ako 150 detí. Škôlky už voľné miesta nemajú.

Zdroj: TASR