Športový areál na Pekníkovej ulici môžu zatvoriť. Kde je problém?

1059

Športový areál v priestoroch British International School v Dúbravke môže byť čoskoro zatvorený. Dôvodom je opakujúci sa vandalizmus a poškodzovanie areálu vo večerných hodinách.

Škola investuje nemalé finančné prostriedky do zveľaďovania a obnovy areálu. Športoviská v areáli využíva aj množstvo Dúbravčanov a aj športové kluby.

Škola sa touto cestou obracia na dúbravskú verejnosť so žiadosťou o pomoc pri ochrane areálu a hlásenia akéhokoľvek vandalizmu mestskej polícii.

Zdroj: Dúbravka