Spoznajte Vajnory: Kostol Sedembolestnej Panny Márie

2263

Viete, ktorá kultúrna pamiatka je vo Vajnorch najstaršia? Je to kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol postavený na základoch gotického kostola zo 14. Storočia. 

Naposledy bol rekonštruovaný v roku 2008 kedy bol odhalený pôdorys pôvodnej gotickej stavby, ktorý aj dnes môžete vidieť na podlahe kostola. Presbytérium aj celý kostol je ozdobený tradičným Vajnorským ornamentom. V kostole sa taktiež nachádza relikviár s pozostatkami Vajnorského rodáka Titusa Zemana. 

Vzácnou relikviou, spätou s vajnorským kostolom, je Vajnorská Madonna – soška z dubového dreva zo zač. 14 storočia. V pravej ruke drží vladárske jablko, v ľavej Ježiška. Objavili ju na povale kostola sv. Ladislava v roku 1941, v roku 1943-1967 stála na konzole lode kostola Klarisiek v Bratislave, dnes je v zbierkach Mestského múzea v Bratislave, replika je na Miestnom úrade Vajnory. 

Zdroj: Vajnory