Správa ciest BSK zrezáva nespevnené krajnice vozovky. Úpravou tak zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti

1027

Na cestách II. a III. tried, ktoré spravuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená krajnica vozovky predstavuje pri zadržiavaní zrážkovej vody na vozovke nebezpečenstvo v prípade aquaplaningu, prípadne námrazy, a v neposlednom rade podmáčanie konštrukčných vrstiev vozovky.

„Pri opravách zabezpečujeme mechanické zrezávanie nespevnených krajníc s odstránením nevhodného materiálu. Upravený podklad bude slúžiť pre realizáciu nových nespevnených krajníc realizovaných zo súdržných materiálov zabezpečujúcich bezpečné núdzové odstavenie vozidla a zároveň umožňujúce odtok zrážkových vôd z priestoru komunikácie do odvodňovacích cestných rigolov,“ približuje Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja na sociálnych sieťach.

Realizovanou úpravou tak zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti samotnej vozovky.

Zdroj: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja