Sprísnené podmienky prevádzky na Slovenskej pošte

2824
Zdoj: Slovenská pošta

S cieľom chrániť zamestnancov a obyvateľov miest a obcí prijala Slovenská pošta prísnejšie ochranné opatrenia. Vyzýva obyvateľov na zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok. Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. Súčasne platia aj tento opatrenia:

– v priestoroch pobočiek sa aj naďalej monitoruje a reguluje počet zákazníkov tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. V prípade vysokej vyťaženosti pobočky budú občania čakať mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty. Vyvolávací lístok si môžu občania stiahnuť elektronicky aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty

– občania môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách sa individuálne prispôsobia podľa vývoja situácie

– keďže sa očakáva zvýšená návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúča sa ostatným občanom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne

– do priestorov pobočky budú vpustení iba tí občania, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku), môžu prísť aj v rukaviciach, ktoré ochránia zákazníka a zamestnanca pred priamy kontaktom

– občania si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom

občanom, ktorí sú v karanténe žiada Slovenská pošta, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa

– občanom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, nebude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky priamo do vlastných rúk. Občan môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí

na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície

Zdroj: Min. dopravy a výstavby SR