Stále je čas si podať prihlášku na Pankúchovú 6 aj do iných ročníkov

2411

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na župnom Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy International Baccalaureate (IB) s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy majú spoločnú filozofiu zameranú na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj osobnosti – profilu žiaka.  Do 19. 06. (vrátane) ešte máte možnosť podať prihlášku do programu PYP (Primary Years Programme).

Prihlášky do jednotlivých programov nájdete na webovej stránke školy.

Otvárajú sa 4 ročníky pre základnú školu:

1.ročník – dve triedy

2.ročník – jedna trieda

3.ročník – jedna trieda

6.ročník – jedna trieda

Primary Years Programme (PYP) – je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov. Transdisciplinárny prístup PYP sa zameria na rozvoj dieťaťa ako bádateľa  v škole aj mimo nej. PYP motivuje žiakov, aby mysleli sami za seba a prevzali zodpovednosť za svoje učenie.

Žiaci skúmajú šesť transdisciplinárnych tém globálneho významu, ktoré preberajú z viacerých uhľov pohľadu – cez 6 predmetov:

  • Jazyk
  • Matematika
  • Prírodné vedy
  • Spoločenské vedy
  • Osobná, sociálna a telesná výchova
  • Umenie

Čím je IB  výnimočné

IB programová štruktúra môže efektívne fungovať aj s národnými učebnými plánmi vo všetkých vekových skupinách. Viac ako 50% svetových škôl IB je financovaných štátom.

Programy IB sa líšia od iných učebných osnov pretože:

  • povzbudzujú študentov všetkých vekových skupín, aby kriticky mysleli a vedeli spolupracovať,
  • povzbudzujú študentov všetkých vekových skupín, aby sa zaujímali o miestne aj globálne súvislosti,
  • rozvíja viacjazyčných študentov.

IB školy väčšinou poskytujú kontinuum vzdelávania pozostávajúce zo štyroch programov, ktoré sú prepojené jednotnou filozofiou IB a prístupmi k výučbe a vzdelávaniu. Programy sú postavené tak aby povzbudzovali osobné aj akademické úspechy študentov, a podporujú ich k dobrým výkonom v štúdiu aj v osobnom rozvoji.

Základom vzdelávania IB je, že sa študenti učia ako sa majú učiť. V rámci všetkých programov si študenti rozvíjajú svoje prístupy k učeniu a rozvíjajú svoj osobnostný profil pomocou tzv. Learner Profile (Profil žiaka).

 „Naším cieľom je zdieľať a aplikovať (využívať) spoločnú filozofiu , ktorou je oddanosť kvalitnému, podnetnému medzinárodnému vzdelávaniu, založenému na princípe prepojenia teórie a praxe s každodennými  situáciami. Presadzujeme myšlienku medzinárodnej otvorenosti a rešpektu ku kultúrnym rozdielom a zároveň  berieme ohľad na  rozvoj potrieb našich študentov, ich jedinečných osobností a podporujeme ich v tom, aby sa stali jazykovo zdatnými, celoživotne sa učiacimi osobnosťami, ktoré pomôžu vytvoriť lepší svet bez násilia.“ (Gympaba Misson Statement)