„Stanicu Bike and Ride“ v Senci slávnostne otvorili

1078

V Senci slávnostne otvorili cykloprístrešok „Stanicu bike and Ride, ŽST Senec“. V stanici bike and ride bude možné zaparkovať až 84 bicyklov, z toho 48 ks v rámci uzamykateľných prístreškov a 36 ks v rámci otvorených prístreškov.

Súčasťou stanice sú aj moderné prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako aj prvky zamerané na ochranu životného prostredia:

  • zelená strecha na uzamykateľných prístreškoch,
  • vzrastlý strom,
  • fotovoltaické panely,
  • servisný stojan pre bicykle,
  • stojan s vapkou na umytie bicykla,
  • pitná fontánka.
Cykloprístrešok otváral primátor mesta Senec Dušan Badinský spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR Jaroslavom Kmeťom a viceprimátorom Jurajom Gubánom

Realizáciou projektu Mesto Senec prostredníctvom dotácie ministerstva prispelo k trvalo udržateľnej mobilite, ochrane životného prostredia a zároveň sa realizáciou projektu uľahčilo obyvateľom a návštevníkom mesta dochádzanie za prácou, oddychom alebo vzdelaním.

Zdroj: Mesto Senec