Stará vinárka na Hornej ulici v novom šate

1003

Ak ste v tomto období vchádzali do Modry smerom od Trnavy, určite neuniklo vášmu zraku, že väčšina lešenia okolo kaštieľa už bola demontovaná a odhalila sa tak novučičká fasáda. Na väčšine budovy sú už osadené nové okná v zelenej farbe, ktoré sú zvýraznené bielymi rímsami. Časť okien, ktoré sú smerom do nádvoria a sú pamiatkovo chránené, prechádzajú postupne remeselnou rekonštrukciou.

Práce napredujú aj v interiéroch. Sociálne zariadenia a kuchyňa sú obložené keramickým obkladom, na podlahách je položená keramická dlažba. Hotové sú aj omietky v rekonštruovaných priestoroch, v niektorých miestnostiach a chodbách sú steny aj vymaľované. Pôvodné dvere a zárubne boli odborne zrekonštruované a osadené na svoje pôvodné miesta. V interiéri pribudol výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup do budovy a záhrady. Hotová je aj vzduchotechnika a nová kotolňa a nainštalované sú všetky inžinierske siete ako elektrina, voda, vykurovacie rozvody. 

Všetky stavebné práce by mali byť ukončené do konca októbra 2020. Následne budú prebiehať práce na zariadení interiérov budovy, montáže osvetľovacích prvkov. Práce budú pokračovať aj na revitalizácii záhrady. O podobu kaštieľa ako ho teraz poznáme sa pričinil rytier Arthur Polzer z Poceru s manželkou Alžbetou, ktorý kaštieľ povýšil na reprezentačné šľachtické sídlo. Arthur Polzer bol významný predstaviteľ habsburského dvora a kancelár cisára. Po rozpade monarchie sa rozhodol kaštieľ predať a v roku 1922 budovu a pozemky kúpil Československý štát pre potreby vinárskej a ovocinárskej školy, ktorá sem bola presunutá z Bratislavy.

Zrekonštruovaný kaštieľ bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum a to nielen pre mesto Modru, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj. V zrekonštruovaných priestoroch tak vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, výstavná miestnosť, infobod,  vinotéka – salón/archív vín. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ďalej pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, súťaže, ako aj pre návštevníkov z prihraničných regiónov. 

Projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT predstavuje jedinečnú spoluprácu šiestich projektových partnerov z dvoch krajín, pričom Bratislavský samosprávny kraj vystupuje v projekte ako hlavný partner, ktorý je zodpovedný za celkovú koordináciu a vedenie projektu. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre napĺňa projekt po obsahovej stránke. Za slovenskú stranu v projekte vystupuje v pozícii strategického partnera pre oblasť vinohradníctva Malokarpatské múzeum v Pezinku. Za rakúskeho partnera sa projektu zúčastňujú Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ a Marktgemeinde Jedenspeigen, ktorí zabezpečia realizáciu projektovej myšlienky na svojom území. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Zdroj: Roman Zatlukal, MOS Modra – text a foto