Staré Mesto prispeje na nákup prváckych školských potrieb

700

Ak vaše dieťa nastupuje v septembri do prvej triedy, máte možnosť požiadať mestskú časť Staré Mesto o príspevok vo výške 50 eur.

Kto má nárok, čo treba urobiť a ako bude príspevok vyplatený?

  • príspevok môže požiadať zákonný zástupca prváčika,
  • žiadateľ musí mať trvalý pobyt v Starom Meste,
  • k žiadosti je potrebné doložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, v prípade zverenia dieťaťa do starostlivosti aj rozhodnutie súdu,
  • Staré Mesto bude potrebovať aj účtovné doklady preukazujúce nákup školských potrieb nie staršie ako 5 mesiacov,
  • príspevok môže byť vyplatený buď na účet žiadateľa, ale je možné si ho vyzdvihnúť aj v hotovosti v pokladni miestneho úradu.

O príspevok je potrebné požiadať od 2. septembra do 15. novembra 2021.

Viac informácii nájdete TU.

Zdroj: Staré Mesto