Štátna tajomníčka Francúzska Laurence Boone: Odborné vzdelávanie je dôležité v celej Európe

1160
Zľava Peter Čordáš (riaditeľ SOŠ technológií a remesiel), Alžbeta Ožvaldová (podpredsedníčka BSK), Laurence Boone (štátna tajomníčka MZVaEZ FR), Andrej Stančík (štátny tajomník MZVaEZ SR), Radim Dvořák (zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
Zľava Peter Čordáš (riaditeľ SOŠ technológií a remesiel), Alžbeta Ožvaldová (podpredsedníčka BSK), Laurence Boone (štátna tajomníčka MZVaEZ FR), Andrej Stančík (štátny tajomník MZVaEZ SR), Radim Dvořák (zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)

Priestory Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave 29.11. navštívila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzska Laurence Boone. Cieľom návštevy bol záujem o prezentáciu projektu centra odborného vzdelávania a prípravy, ktoré nedávno Bratislavský samosprávny kraj komplexne zrekonštruoval.

„Odborné vzdelávanie je dôležité v celej Európe. Tu sa vzdelávajú žiaci, ktorí budú ovládať remeslo a dobre sa uplatnia kdekoľvek v Európe,” vyhlásila námestníčka francúzskeho ministra Laurence Boone.

Podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová zdôraznila, žedopyt po absolventoch odborných stredných škôl je veľmi veľký. „Hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj krok za krokom investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie a atraktívnejšie.“

Jedným zo zrealizovaných projektov je aj komplexná rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave.

Modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste sa začala v roku 2019 a týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva.

Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy.

Okrem budovy sme investovali aj do samotného vybavenia školy. Nájde tu dielne pre strojové a ručné spracovanie dreva a kovov, inštalatérske práce, strojové obrábanie kovov. Sedem dielní je zameraných na výrobu rozmerných prvkov. Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, pracovné stoly, stolová vŕtačka, ručná ohýbačka a zakružovačka plechu, stojanová a pásová brúska, elektrická zváračka, solárne panely, stolárske stoly, stolová kotúčová píla, zrovnávacia fréza, jednovretenová fréza, či stojanová vŕtačka.

Budova školy mala ešte nedávno vysokú energetickú náročnosť – v lete tu bolo teplo a v zime zima. Školu trápili časté poruchy inžinierskych sietí, dnes už nevyhovujúce dispozičné riešenie, ale aj veľké hygienické nedostatky.

Rekonštrukcia, financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore a prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

„Odborné vzdelávanie má nezastupiteľné miesto v 21. storočí. Žiaci v tejto škole pracujú na reálnych zariadeniach, na ktorých by sa inak museli učiť dlhé mesiace v zamestnaní. Často sa ma zahraniční partneri pýtajú, či má Slovensko dosť kvalifikovaných ľudí. Táto škola nielen ukazuje cestu, ale je aj živým dôkazom, že Slovensko má pracovitých, šikovných a kvalifikovaných ľudí,“ uzavrel štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík.

VIDEO: Alžbeta Ožvaldová o odbornom vzdelávaní